Wizyty Dziś: 311 Wszystkie: 184411

Nasz udział w projekcie Akademia Równych Szans

Aktualności

  W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej oraz uczniowie Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej będą mieli możliwość wziąć udział w:

  • zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki
  • zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody
  • zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z chemii
  • zajęciach dodatkowych w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania

  Dodatkowo uczniowie szkoły ( zarówno szkoły podstawowej jak i dotychczasowego gimnazjum) którzy mają trudności z nauką języka angielskiego będą mieli szansę skorzystania ze stypendiów na naukę języka angielskiego. Wysokość stypendium wynosi 1 800.00 zł/ucznia.

  Poza stypendiami i realizacją zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz dodatkowych dla uczniów realizacja projektu przewiduje również:

  • wyposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej w narzędzia do nauczania przyrody
  • wyposażenie szkolnej pracowni chemicznej w narzędzia do nauczania chemii
  • wyposażenie szkolnej pracowni matematycznej w przyrządy do nauczania matematyki
  1. Zakup sprzętu TIK do szkoły w ramach zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania
  2. Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej ukierunkowane na rozwój umiejętności zawodowych w dwóch obszarach tematycznych tj.:
  • nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
  • wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych

  Wartość projektu: 1 121 880,40 PLNw tym:

  • współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 057 725,40 PLN
  • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 993 570,40 PLN
  • wkład własny Gminy Kamionka Wielka: 64 155,00 PLN

  Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia wyrównawcze będzie się odbywać w dwóch cyklach: I cykl w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 19.06.2017r. do 30.09.2017r; II cykl w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 19.06.2018r. do 30.09.2018r. Dodatkowa rekrutacja (w przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach) zostanie przeprowadzona w terminach: od 25.01.2018r. do 09.03.2018r. (I cykl) oraz od 25.01.2019r. do 09.03.2019r. (II cykl).

  Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania odbędzie się w terminie od 01.10.2018r. do 31.12.2018r.

   

  Na terenie szkoły zostaną zorganizowane spotkania z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim i wskazanie korzyści wynikających z uczestnictwa. Terminy spotkań oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu

   

   

  Dokumenty i załączniki do pobrania >>>

   


  GALERIA ZDJĘĆ:

  szkola1.jpg szkola2.jpg szkola3.jpg szkola4.jpg szkola5.jpg