Wizyty Dziś: 81 Wszystkie: 184560

Konkurs fotograficzny

AktualnościMoja piękna Niepodległa Ojczyzna”

 

Celem konkursu jest:

  • budzenie poczucia tożsamości patriotycznej;

  • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata;

  • podtrzymywanie tradycji narodowej;

  • prezentacja postawy szacunku wobec symboli narodowych;

  • uwrażliwienie uczestników na dostrzeganie barw narodowych w najbliższym otoczeniu;

  • nauka wyrażania siebie poprzez dziedzinę sztuki, jaką jest fotografia.


Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV- VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamionce Wielkiej.

Polega na wykonaniu fotografii ukazującej piękno Ojczyzny, szczególne miejsca w okolicy, symbole narodowe, przeżywanie świąt i uroczystości

narodowych w domach – interpretacja głównego założenia jest oczywiście dowolna i zależy od kreatywności fotografa. Na konkurs można przekazać tylko

jedną fotografię i musi być ona wykonana przez osobę zgłaszającą się do konkursu.

 

Zdjęcie należy przesłać w wersji elektronicznej do 12 listopada 2020 na adres e-mail: aslaby.sp2@gmail.com podając swoje imię i nazwisko oraz klasę.

Konkurs fotograficzny zostanie rozstrzygnięty 16 listopada 2020 r.

Zdjęcia opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.

Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone w późniejszym terminie, wyznaczonym przez organizatora.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich oraz uznaniem niniejszego regulaminu.
Osoby odpowiedzialne:

Aldona Słaby

Iwona Pałka

Anna Stojda


GALERIA ZDJĘĆ:

szkola1.jpg szkola2.jpg szkola3.jpg szkola4.jpg szkola5.jpg