Wizyty Dziś: 157 Wszystkie: 554331

Historia szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamionce Wielkiej mieści się u podnóża "Królówki" nad rzeką Kamionką. Powstała ona na mocy aktu wydanego w dniu 13.04.1904 r.przez Okręgową Radę Szkolną w Grybowie. Była to odpowiedź na liczne prośby ludności, aby powstała w Kamionce druga szkoła, mająca charakter jednoklasowy. Pierwsza szkoła działała już wcześniej w pobliżu kościoła parafialnego.
Swą działalność szkoła rozpoczęła w roku szkolnym 1904/1905. Jej siedziba znalazła się na miejscu starej karczmy, tzw. "Hersztówki", zakupionej przez gminę i następnie rozebranej. Pierwszym nauczycielem był Jan Kosiński a następnie Maria Gradzińska oraz Irena Kosal. Po roku 1938 kierownikiem szkoły był Feliks Stefański, następnie Kazimierz Święs, Antoni Morański, Jan Tomasiak, Teofil Piotrowicz, Franciszek Olszowski, Bogusława Kłębczyk - obecnie dyrektorem szkoły jest p. Maria Ruśniak.
Struktura organizacyjna szkoły na przestrzeni lat ulegała zmianie. Na początku, w szkole jednoklasowej, uczyło się 68 uczniów w różnym wieku. Szkoła stawała się kolejno dwuklasową, sześcioklasową i ośmioklasową (1967 r.). W 1999 r. szkoła wróciła na nowo do formy sześcioklasowej, aby w ostatnim czasie przekształcić się w zespół szkół składający się ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
W 1926 r. zburzono stary, zgrzybiały budynek i w okresie wakacji powstał nowy, dwuklasowy. Spełniał on swoją funkcję aż do roku 1972, kiedy to oddano do użytku nowy, sześcioklasowy budynek z kuchnią, biblioteką i pokojem nauczycielskim. Przy nowej szkole powstała również w latach 2001/2003 sala gimnastyczna, którą oficjalnie oddano do użytku 12.02.2004 r. oraz pracownia informatyczna, z której można było korzystać już od września 2003 r.
Pomieszczeniem, które jako następne oddano na potrzeby szkoły była nowoczesna kuchnia. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce w rocznicę stulecia szkoły dnia 11.06.2005r. Podczas tych obchodów przywrócono również szkole dawną patronkę - św. Kingę. Obecnie pełna nazwa szkoły brzmi: "Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Kingi w Kamionce Wielkiej".
Liczba uczniów szkoły na przestrzeni lat ulegała nieustannym zmianom, wahając się od 36 uczniów w 1904 r. do 198 w 1998.
W chwili obecnej szkoła spełnia zarówno rolę edukacyjną jak i kulturalną. Mogą z niej korzystać wszyscy zainteresowani rozwojem edukacji i kultury. Odbywają się tutaj różne uroczystości zarówno szkolne jak i związane z życiem lokalnej społeczniości. Uczniowie naszej szkoły żyją jej życiem biorąc chętnie udział w licznych konkursach i zawodach sportowych. Osiągamy w nich wysokie wyniki. Nasza szkoła to szkoła posiadająca wielu uzdolnionych uczniów zarówno w dyscyplinach przedmiotowych, a także sportowo, plastycznie i muzycznie.
Obecnie przy naszej szkole, dzięki zangażowaniu urzędu gminy w Kamionce Wielkiej oraz stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota oddano do użytku punkt przedszkolny

 

Strona stowarzyszenia: Stowarzyszenie Wspólnota Sądecka

GALERIA ZDJĘĆ:

szkola1.jpg szkola2.jpg szkola3.jpg szkola4.jpg szkola5.jpg